Yer bozori va yer rentasi. Qishloq xo’jaligida narx shakllanishi (O’zbekiston misolida)

9,900 so'm

Kurs ishi haqida ma’lumotlar:

Betlar soni: 30 bet

Hajmi: 3.70 MB

Format: .docx

REJA:
I. Kirish
II. Asosiy qism:
1. Yer bozori haqida tushuncha
2. Yer talabi va Yer taklifi
2.1 Yer taklifi
2.2 Yerga bo’lgan talab
3. Yer rentasi haqida tushuncha va uning turlari
3.1 Absolyut yer rentasi
3.2 Differensial renta I va II
3.3 Monopol renta
4. Ijara haqi va yer narxi
4.1 Ijara haqi
4.2 Yer narxini hisoblash usullari
5. Qishloq xo’jaligida narx shakllanishi
5.1 Qishloq xo’jaligida yer narxining shakllanishi
5.2 Qishloq xo’jaligi mahsulotlari narxlarining shakllanishi
5.3 Agrar sektorda fermer xo’jaliklarining ahamiyati
6. Yer tuzish loyihasi
III. Xulosa