Yorug’likning tabiati haqida to’lqin va kvant tasavvurlar

2,000 so'm

Referat haqida ma’lumotlar:

Betlar soni: 1 bet

Hajmi: 11.80 kB

Bo'lim:

Optikaning rivojlanish jarayonida yorug’lik tabiati haqida ikki qarama-qarshi nazariya vujudga kelgan. Birinchi nazariyaga ko’ra, yorug’lik tabiati to’lqin xarakterga ega. Bu sohada birinchi bo’lib Robert Guk, Xristian Gyuygens, Tomas Yung, Arago, Koshi, Frenel kabi olimlar ko’plab ish qildilar.