Zamonaviy sharoitda chebollar korporativ-boshqaruv tizimini takomillashtirishga qaratilgan davlat siyosati

6,490 so'm

Taqdimot haqida ma’lumotlar:

Slaydlar soni: 18 slayd

Hajmi: 583.00 kB

I BOB. KORPORATIV BOSHQARUV VUJUDGA KELISHINING KONSEPTUAL ASOSLARI VA UNING ZAMONAVIY MODELLARI
1. Korporativ boshqaruvning mohiyati va uning ishtirokchilari
2. Korporativ boshqaruvning xalqaro miqyosdagi modellari
II BOB. JAHON XO’JALIGIDA TRANSMILLIY KORPORATSIYALARNING VUJUDGA KELISHI VA ULARNING HOZIRGI KUNDAGI AHAMIYATI
2.1 Transmilliy korporatsiyalarning shakllanishi hamda ularning milliy iqtisodiyot rivojlanishidagi o’rni
2.2 Koreya Respublikasida chebollarning tashkil etilishi va ularning hozirgi kundagi roli
III BOB. KOREYA RESPUBLIKASIDA CHEBOLLAR KORPORATIV BOSHQARUV TIZIMI VA UNI TAKOMILLASHTIRISHDA DAVLATNING ROLI
3.1 Koreya Respublikasida chebollar korporativ boshqaruv tizimining o’ziga xos jihatlari
3.2 Chebollar korporativ boshqaruv tizimini davlat tomonidan rivojlantirishga qaratilgan chora-tadbirlar