Konsolidatsiyalashgan byudjet taqchilligi

Yagona natijani ko'rsatish