Konsolidatsiyalashgan byudjet va joriy operatsiyalar hisobvarag’i taqchilligi iqtisodiy oqibatlari, uni bartaraf etish yo’llar (xorij tajribasi)

22,900 so'm

Kurs ishi haqida ma’lumotlar:

Betlar soni: 60 bet

Hajmi: 557.00 kB

Format: DOCX

MUNDARIJA:

KIRISH
I BOB. KONSOLIDATSIYALASHGAN BYUDJET VA JORIY HISOB TAQCHILLIGINING NAZARIY-USLUBIY ASOSLARI
1.1. To’lov balansi tarkibi, metodologik standartlari hamda unga ta’sir etuvchi omillar
1.2. Tashqi, real va byudjet sektorlari o’rtasidagi bog’liqliklar
1.3. Joriy operatsiyalar hisobvarag’i defitsiti sabablari, makroiqtisodiy oqibatlari hamda “Egizak taqchillik” (Twin deficit) nazariyasiga doir iqtisodiy yondashuvlar va qarashlar
II BOB. KONSOLIDATSIYALASHGAN BYUDJET VA JORIY OPERATSIYALAR HISOBI TAQCHILLIGIGA TA’SIR ETUVCHI OMILLAR TAHLILI (INDONEZIYA TALQINIDA)
2.1. Indoneziyaning asosiy makroiqtisodiy ko’rsatkichlari tahlili
2.2. Joriy operatsiyalar hisobi hamda byudjet taqchilligi tahlili
2.3. Joriy operatsiyalar hisobi taqchilligiga ta’sir etuvchi o’zgaruvchilarning ekonometrik tahlili
III BOB. FISKAL DEFITSIT HAMDA JORIY HISOB TAQCHILLIGINING O’ZBEKISTON IQTISODIYOTIGA TA’SIRI
3.1. O’zbekiston Respublikasi to’lov balansining joriy operatsiyalar hisobi tahlili hamda JOH taqchilligining makroiqtisodiy oqibatlari
3.2. Konsolidatsiyalashgan byudjet defitsitiga ta’sir etuvchi omillar hamda ularning 2023-yil uchun prognoz parametrlari
3.3. Olingan natijalar hamda ularning amaliyotga tadbiq etilishi
XULOSA VA TAKLIFLAR
FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO’YXATI