Korrelyatsiya matritsasi tahlilli

Yagona natijani ko'rsatish