Dunyo miqyosidagi bolalar o’limi hamda ularga ta’sir etuvchi omillar

6,900 so'm

Taqdimot haqida ma’lumotlar:

Betlar soni: 26 bet

Hajmi: 386.00 kB

KIRISH
Muammoning dolzarbligi
Qo’yilgan maqsad
Rivojlangan mamlakatlar
Masalaning qo’yilishi
Prediktorlarni asoslash
Korrelyatsiya matritsasi tahlilli
VIF test
Tsklif etilsdigsn model
Eng yaxshi bir va ko’p o’lchovli modellar
F test o’tkazish
Regressiya koeffitsientlari uchun ishonch intervallari
Berilgan qiymat uchun bashorat va ishonch intervallar

Rivojlanayotgan mamlakatlar
Qoloq mamalakatlar
Xulasa
Takliflar
Foydalanilgan dabiyotlar