Milliy hisoblar tizimi fanidan namunaviy dastur

Yagona natijani ko'rsatish