Milliy hisoblar tizimi fanidan namunaviy dastur

10,900 so'm

Dastur haqida ma’lumotlar:

Betlar soni: 24 ta

Ta’lim turi: Oliy ta’lim

Bilim sohasi: 340000 – Biznes boshqaruv

Yo’nalish: 341400 – Xalqaro iqtisodiyot munosabatlari

Format: .docx

Hajmi: 46.50 kB

Mundarija:
1. So’z boshi
2. Ma’ruza materiallarining mazmuni
3. Amaliy yoki seminar mashg’ulotlari mavzularinish tahminiy mazmuni
4. Referat ishi
5. O’quv yuklamasining hajmi
6. O’zlashtirishning nazorat qilish
7. «Milliy hisoblar tizimi» fanining o’zlashtirilganligini nazorat qilish savollari
8. «Milliy hisoblar tizimi» (MXT) fanining mustaqil o’rganish uchun o’quv rejasi
9. Adabiyotlar ro’yxati