O'rtacha kvadratik og'ish

Yagona natijani ko'rsatish