Adabiy janrlar haqida

2,000 so'm

Referat haqida ma’lumotlar:

Betlar soni: 7 bet

Hajmi: 20.30 kB

Adabiy janr ( fransuzcha “Genre”- tur, jins) adabiyot rivoji jarayonida yuzaga kelgan asarlarning tasvirlash yo’llari, kompozitsion qurilishi, bayon usullari, badiiy vositalar, hayotiy hodisalarni qamrash ko’lami va miqyosiga ko’ra ko’rinishidir. Adabiy janr muammosi shunchalik dolzarbki, “janr masalasini hisobga olmaslik, san’at nazariyasining haqiqiy falsafiy va sotsiologik munosabatdan mahrum qilib, stilistik mayday- chuydalar bilan ovora bo’lishiga olib keladi.