Algoritm tushunchasi. Algoritm qo’llanish usullari

5,900 so'm

Taqdimot haqida ma’lumotlar:

Slaydlar soni: 10 slayd

Hajmi: 62.00 kB

Format: .pptx

Reja:
1. Аlgоritm tushunchаsini fоrmаllаshtirish
2. Algoritmning asosiy xossalari
3. Algoritmning tasvirlash usullari