Atom yadrosining tarkibi

2,000 so'm

Referat haqida ma’lumotlar:

Betlar soni: 1 bet

Hajmi: 12.70 kB

Bo'lim:

Rezerford tajribalaridan yadro atomning asosiy massasini o’zida mujassamlashtirgan musbat zaryadli zarra ekanligi aniqlandi. 1919-yilda Rezerford elektrondan keyingi elementarr zarracha – protonni kashf etdi. Proton massasi elektron massasidan 1836,1 marta katta bo’lgan, elektr zaryadi elektron zaryadiga…