Axloqshunoslik fani va uning vazifalari, jamiyat taraqqiyotidagi roli

2,500 so'm

Taqdimot haqida ma’lumotlar:

Slaydlar soni: 18 slayd

Hajmi: 79.10 kB

Reja:
1. Etika axloq haqidagi nazariya. Axloqning umuminsoniy va milliy, tarixiy va konkret, dialektik va ijtimoiy xarakteri.
2. Jamiyatni ijtimoiy-iqtisodiy, ma’naviy-ma’rifiy yuksaltirishda, shaxsni kamol toptirishda axloqning roli.
3. Etika va boshqa sotsial fanlar. Axloq va din. Islom Karimov asarlarida bu muammolarning talqini.