Birja bozori

2,900 so'm

Referat haqida ma’lumotlar:

Betlar soni: 16 bet

Hajmi: 26.40 kB

O’zbekiston moliya bozori muntazam ravishda takomillashib, uning ishtirokchilari doirasi kengaymoqda, operatsiyalar turlari ko’payib, me’yorlar ishlab chiqarish jarayoni davom etmoqda.
Qimmatli qog’ozlar bozori-moliya bozorining qimmatli qog’ozlar emissiyasi va muomilasi amalga oshiriladigan qismi bo’lib, u orqali moliyaviy resurslar ortiqcha sohalardan tanqis sohalarga qo’yiladi. Sarmoyalarning foydali tarmoqlar va ishlab chiqarishlarga samarali o’tish yaxshi tashkil etilgan fond bozoriga bog’liq. Respublikamizda qimmatli qog’ozlar bozori davlat tashabbusi va qo’llab-quvvatlash asosida shakllanmoqda.
Bozor munosabatlari sharoitida iqtisodiyot mulkchilikning va xo’jalik yuritishning xilma-xil shakllariga suyangan holda taraqqiy etadi. Bu iqtisodiyotda raqobat muhitini ta’minlashning va rivojlantirishning eng muhim shartidir. Rivojlangan mamlakatlar tajribasi ko’rsatmoqdaki, mulkchilikning aksiyadorlik shakli bozor tamoyillariga eng muvofiqlashgan holda samarali xo’jalik yuritishga imkon beradi. Shuning uchun aksiyadorlik jamiyatlari bozor iqtisodiyoti mamlakatlari xo’jalik tuzilmalari tarkibida yetakchi o’rinni egallagan. O’zbekistonda amalga oshirilayotgan bozor islohotlari jarayonida ham barcha tarmoqlarda korxonalarning bu shakli tashkil etilmoqda va faoliyat olib bormoqda.