Bo’z mahsulotlari ishlab chiqarish

19,900 so'm

Loyiha haqida ma’lumotlar:
Loyihaning umumiy quvvati: yiliga o’rtacha 202 500 metr bo’z to’qish;
Ishlab chiqariladigan mahsulotlar: bo’z mahsulotlari;
O’rtacha yillik daromad: 405 000 000.00 so’m;
Biznes reja 28 betdan iborat;
Hajmi: 934.00 kB.

MUNDARIJA
I. Kirish
II. Qarz oluvchi to’g’risida umumiy ma’lumot
III. Loyiha tavsifi
IV. Loyihani amalga oshirishda qonuniy va me’yoriy hujjatlar
V. Bozor holatini tahlili
VI. Mahsulot va xizmatlarni sotish
VII. Xizmat ko’rsatish rejasi
VIII. Moliyaviy reja
IX. Tavakkalchilik va loyihaning samaradorligi
X. Pul mablag’larining harakati