Beton mahsulotlari ishlab chiqarishni tashkil qilish bo’yicha biznes reja

17,999 so'm

Loyiha haqida ma’lumotlar:
Loyihaning umumiy quvvati: yiliga 15 000 kv.m yo’lak plitalari, 288 kv.m beton bloklari, 1 920 kv.m beton yo’laklari ishlab chiqarish;
Ishlab chiqariladigan mahsulotlar: yo’lak plitalari, beton bloklari, beton yo’laklari mahsulotlari;
O’rtacha yillik daromad: 87 000 000.00 so’m;
Biznes reja 26 betdan iborat;
Hajmi: 1.07 MB.

Hozirgi kunda olib borilayotgan bozor iqtisodiyoti sharoitida sifatli, arzon mahsulotlarga bo’lgan talab yuqori. Ushbu talablarni chuqur tahlil qilgan holda qurilish mahsulotlaridan yo’lak plitalari, beton bloklari hamda beton yo’laklarini ishlab chiqarish maqsadga muvofiq.

Biznes reja quyidagilarni o’z ichiga oladi:
1. Jamiyat haqida ma’lumotlar.
2. Loyiha mazmuni.
3. Loyihaning bozor sharoitidagi tahlili.
4. Investitsiya olib kirish davri.
5. Tashkiliy reja.
6. Ishlab chiqarish rejasi.
7. Ishlab chiqarishdagi xarajatlar.
8. Kreditni qaytarilishi.
9. Pul mablag’lari harakati.