Bozor iqtisodiyotini tartibga solishda byudjet siyosatining tutgan o’rni va ahamiyati

4,900 so'm

Referat haqida ma’lumotlar:

Betlar soni: 49 bet

Hajmi: 206.00 kB

Reja:
Kirish
1. Davlat byudjetining ijtimоiy-iqtisоdiy mоhiyati va ahamiyati
2. Byudjet tuzilmasi va byudjet tizimi hususiyatlari
3. Davlat byudjetining darоmadlari va хarajatlari
Xulosa
Foydalanilgan adabiyotlar