Bozor xo’jaliginning institutsional shakllari

7,900 so'm

Kurs ishi haqida ma’lumotlar:

Betlar soni: 31 bet

Hajmi: 200.00 kB

Format: DOCX

KIRISH
Asosiy qism
I BOB. Bozor xo’jaligi va uning rivojlanish bosqichlari
1.1. Hоzirgi zаmоn bоzоr xo’jaligining shаkllаnishi
1.2. Bozor xo’jaligining mohiyati
II BOB. Bozor xo’jaligi institutlari
2.1. Bozor xo’jaligi institutlari
2.2. Bozor xo’jaligi institutlarining o’zaro aloqasi
2.3. Bozor xo’jaligi institutsional shakllari O’zbekiston misolida
XULOSA
Foydalanilgan adabiyotlar