Buxgalteriya faoliyatida AKTni ishlatilishi

5,900 so'm

Taqdimot haqida ma’lumotlar:

Slaydlar soni: 22 slayd

Hajmi: 640.00 kB

Reja:
1. Buxgalteriya hisobi axborot tizimlarining umumiy ta’rifi.
2. Buxgalteriya hisobida avtomatlashtirilgan axborot texnologiyalari.
3. Yirik korxonalar buxgalteriya hisobi masalalarini kompyuterda qayta ishlash texnologiyalari.
4. Kichik biznes korxonalarida buxgalteriya.
5. Kichik biznes korxonalarida buxgalteriya hisobini avtomatlashtirish tizimlari.
6. 1C: Enterprise 8 haqida.