Buxgalteriya hisobining jurnal-order shakli

5,900 so'm

Taqdimot haqida ma’lumotlar:

Slaydlar soni: 10 slayd

Hajmi: 1.20 MB

Format: .pptx

Reja:
1. Jurnal-order shakl
2. Jurnal-order shaklining asosi

Jurnal-order shakli 20-asrning 40-yillarida yuzaga kelgan. O’sha yillarda hisob fani va amaliyoti tomonidan yaratilgan barcha eng ilg’or bo’lgan narsalardan foydalanilgan edi. Jurnal-order shakli bilan buxgalteriyaga kiritilgan o’zgarishlar asosan hisobdagi ro’yxatga olish texnikasiga tegishli bo’lgan, lekin u bir vaqtning o’zida hisob registrlariga hujjatli ma’lumotlarni tayyorlash tizimini ham yaxshilashga olib keldi.

Hisobning jurnal – order shaklida xo’jalik operasiyalari to’g’risidagi ma’lumotlar hujjatlardan jurnal – orderlarga yoki ko’p martalik va guruhlovchi vedomostlarga o’tkaziladi. Ma’lumotlarni hujjatlardan bevosita jurnal – orderlarga yozish, uncha ko’p bo’lmagan operasiyalarni qayd etadigan schyotlardagina («Asosiy vositalar», «Kassa», «Hisob-kitob schyoti», «Ustav kapitali» va boshqalar) amalga oshirilishi mumkin. Boshqa schyotlar bo’yicha esa ma’lumotlarni avval jamg’arish yoki guruhlab olish lozim. Shu maqsadda ko’p martalik va guruhlovchi vedomostlar qo’llaniladi va albatta, ularga qilinadigan yozuvlar xo’jalik operasiyalarni ko’pchilik jurnal – orderlarda aks ettirishdan oldin amalga oshiriladi.