Korxona (firma) xarajatlari va foydasi

5,900 so'm

Taqdimot haqida ma’lumotlar:

Slaydlar soni: 21 slayd

Hajmi: 110.00 kB

Reja:
1. Ishlab chiqarish xarajatlari tushunchasi va uning tarkibi.
2. Korxona ishlab chiqarish xarajatlari.
3. Qisqa muddatli va uzoq muddatli davrlarda ishlab chiqarish xarajatlarining o’zgarish tamoyillari.
4. Foydaning mazmuni. Foyda normasi va massasi.