Byujet tenglamasi va byujet chegarasi, iste’molchilar tanlovi

5,900 so'm

Referat haqida ma’lumotlar:

Betlar soni: 31 bet

Hajmi: 1.69 MB

Mundarija
Kirish:
1. Istemolchilar tanlovi (oila misolida ko’rib o’tamiz)
Asosiy qism:
1. Befarqlik ta’snifi va egri chizig’i
2. Byujet ta’snifi va egri chizig’i
3. Byujet tenglamasi va chegarasi
4. Mamlakat davlat budjeti darоmad va хarajatlari buхgaltеriya хisоbining оb’еkti sifatida
Xulosa
Ilova