Davlat byudjeti

4,900 so'm

Kurs ishi haqida ma’lumotlar:

Betlar soni: 36 bet

Hajmi: 65.30 kB

Format: DOCX

Mundarija
Kirish
I bob. Davlat byudjetining mohiyati
1.1. Davlat byudjetning kelib chiqishi va shakllari
1.2. Byudjetning mohiyati va funksiyalari
1.3. Davlat byudjetining moliya tizimidagi o’rni
II-bob. Davlat byudjeti taqchilligining iqtisodiy mazmuni
2.1. Davlat byudjeti taqchilligi shakllari
2.2. 2003 yil-2005 yilning birinchi choragida O’zbekiston byudjeti
2.3. O’zbekiston Respublikasida davlat byudjeti taqchilligi
III-bob. Davlat byudjeti taqchilligini moliyalashtirish manbalarining tahlili
Xulosa
Foydalanilgan adabiyotlar