Iqtisodiyotni davlat tomonidan tartibga solish zarurligi, shakllari, chegaralari

14,999 so'm

Kurs ishi haqida ma’lumotlar:

Betlar soni: 41 bet

Hajmi: 367.0 kB

Format: DOCX

Mundarija
Kirish
1. Iqtisodiyotni davlat tomonidan tartibga solish to’g’risidagi mavjud nazariya va qarashlar
2. Iqtisodiyotni davlat tomonidan tartibga solishning maqsadi va vazifalari
3. Iqtisodiyotni boshqarish va tartibga solishda davlatning roli
4. Davlatning iqtisodiyotni tartibga solishdagi usul va vositalari
5. Iqtisodiyotni davlat tomonidan tartibga solishning amaliy natijalari tahlili va iqtisodiyotni davlat tomonidan tartibga solish yo’nalishlari
Xulosa
Foydalanilgan adabiyotlar ro’yxati

Ushbu kurs ishi tahlilida 2017-2020 yillarning statistik ma’lumotlaridan foydalanilgan. Shuningdek, kurs ishida 10 ga yaqin turli grafikalar, jadvallar va diagrammalar keltirilgan.