Davlat byudjetining mohiyati va vazifalari

6,900 so'm

Kurs ishi haqida ma’lumotlar:

Betlar soni: 30 bet

Hajmi: 49.50 kB

Format: DOCX

REJA:

Kirish
I BOB. Davlat byudjetining mohiyati, vazifalari
1.1. Davlat byudjetining vujudga kelishining tashkiliy, huquqiy asoslari
1.2. Davlat byudjetining funksiyalari
1.3. Byudjetni rejalashtirish
II BOB. Mustaqillikdan so’ng O’zbekiston byudjeti tarkibidagi o’zgarishlar
2.1. Davlat byudjetining tuzilishi
2.2. Davlat byudjeti tizimi tuzilishining asosiy tamoyillari
2.3. 2004-2006 yildagi O’zbekiston davlat byudjeti tahlili
Xulosa
Ilova
Foydalanilgan adabiyotlar