Diniy tashkilotlarning zamonaviy va dunyoviy meyorlariga moslashuvining ahamiyati

6,900 so'm

Taqdimot haqida ma’lumotlar:

Slaydlar soni: 12 slayd

Hajmi: 2.80 MB

Format: .pptx

Diniy tashkilot – diniy ehtiyojlarni birgalikda qondirish yoki qondirishga koʻmaklashish maqsadida tuziladigan va diniy marosimlarni ado etish asosida ish ko’radigan ixtiyoriy, teng huquqli va o’z-o’zini boshqaruvchi uyushma. Ayni vaqtda u fuqarolarning vijdon erkinligini kafolatlovchi tuzilmalardan hisoblanadi.

O’zbekistan Respublikasining «Vijdon erkinligi va diniy tashkilotlar to’g’risida»gi (1998) qonunida ta’kidlanganidek, O’zbekistan Respublikasi fuqarolarining dinga e’tiqod qilish, ibodat, rasm-rusum va marosimlarni birgalikda ado etish maqsadida tuzilgan ko’ngilli birlashmalari (diniy jamiyatlar, diniy o’quv yurtlari, masjidlar, cherkovlar, sinagogalar, monastirlar va boshqalar diniy tashkilotlarlar deb e’tirof etiladi. Tegishli ustav (nizom) asosida faoliyat yurituvchi respublika diniy uyushmalari Oʻzbekistan Respublikasining Adliya vazirligi tomonidan ro’yxatga olinadi.