Dispers sistemalar. Zol va gellarning qo’llanilishi

6,900 so'm

Taqdimot haqida ma’lumotlar:

Slaydlar soni: 9 slayd

Hajmi: 2.40 MB

Format: .pptx

Reja:
1. Dispers sistemalar
2. Gellar

Dispers sistemalar – ikki yoki undan ortiq fazalarning tekis tarqalgan mayda zarralaridan tuzilgan geterogen sistemalar. Odatda, fazalardan biri uzluksiz dispersion muhit hosil qilib, boshqa fazalar (bir yoki bir nechta dispersion fazalar) esa shu muhitda mayda kristallar, qattiq amorf zarralar, tomchilar yoki pu-fakchalar shaklida bir tekis tarqaladi. D. s. murakkab tuzilishga ega boʻli-shi ham mumkin, uzluksiz dispersion muhit hosil qila oladigan, bir- birining hajmiga singib ketgan ikki fazadan iborat sistema bunga misol boʻla oladi.