Termodinamika asoslari

4,999 so'm

Taqdimot haqida ma’lumotlar:

Slaydlar soni: 11 slayd

Hajmi: 72.50 kB

Reja:
1. Qaytar va qaytmas jarayonlar.
2.Termodinamikaning birinchi qonuni.
3. Gaz bajaradigan ishlar.
4. Ideal gazning issiqlik sig’imi.
5. Adiabatik jarayonlar. Puasson qonuni.
6. Karno issiqlik mashinasi va uning foydali ish koeffitsenti.
7. Termodinamikaning ikkinchi qonuni.
8. Entropiya.