Globallashuv sharoitida transmilliy korporatsiyalarning xalqaro iqtisodiy munosabatlardagi roli va rivojlanish tendensiylari (AQSh va Yaponiya misolida)

2,499 so'm

Referat haqida ma’lumotlar:

Betlar soni: 4 bet

Hajmi: 16.00 kB

Jahon iqtisodiyoti va xalqaro iqtisodiy munosabatlarda muhim o’rin egallab turgan Transmilliy korporatsiyalarning faoliyatini o’rganish jarayonida, ularning hozirgi kundagi mavqei, iqtisodiy va siyosiy darajasi juda ham yuqori ekanligiga ular tomonidan yaratilayotgan raqamlar, ularning ish faoliyati ko’lami va ularning kapitallashuv darajasi kabi ko’rsatkichlar yaqqol misol bo’la oladi.