“Gulli va chokli” milliy liboslar tikishni tashkil etish bo’yicha biznes reja

11,900 so'm

Loyiha haqida ma’lumotlar:
Loyihaning umumiy quvvati: yiliga 1440 m.kv miqdorda milliy liboslar ishlab chiqarish;
Ishlab chiqariladigan mahsulotlar: milliy liboslar;
O’rtacha yillik daromad: 75 000 000.00 so’m;
Biznes reja 15 betdan iborat;
Hajmi: 768.00 kB.

Gulli va chokli milliy liboslar tikish bo’yicha xunarmandchilik faoliyatini yanada kengaytrish maqsadida qo’shimcha xunarmandchilik buyumlari ishlab chiqarishni rejalashtirgan tadbirkorlar uchun mo’ljallangan ushbu biznes reja quyidagi bosqichlarga bo’linadi:
Loyihaning 1-bosqichida xunarmandchilik uchun zarur bo’lgan xom-ashyo va materillar hamda zarur asbob uskunalar sotib olib kelib o’rnatish.
2-bosqichida ishlab chiqarilgan mahsulotlarni ichki bozorda va eksportga yo’naltirish.

Biznes rejaning tarkibiy qismi
1. Hunarmand to’g’risida umumiy ma’lumot
2. Loyihani asosiy mazmuni
3. Marketing yondashuv
-Segmentlarni aniqlash
-Raqobatchilar tahlili
-Marketing majmui «4-R»
-Marketing matritsasi
-SWOT tahlili
4. Loyihalashtirish va texnologiya
-Texnologiyalarni ishlab chiqarish quvvati
5. Ko’zda tutilayotgan xarajatlar
-Ko’zda tutilgan xarajatlar
-Ishchilar grafigi
-Sotuvdan tushgan tushum hajmi
-Pul oqimi
6. Moliyaviy reja
7. Xulosa
8. Olingan kreditni qaytarish grafigi