Metalldan dekorativ buyumlar yasashni tashkil etish

11,999 so'm

Loyiha haqida ma’lumotlar:
Loyihaning umumiy quvvati: yiliga 4 320 m.kv hajmdagi miqdorda metalldan dekorativ buyumlar ishlab chiqarish;
Ishlab chiqariladigan mahsulotlar: metalldan yasalgan dekorativ gullar;
O’rtacha yillik daromad: 86 400 000.00 so’m;
Biznes reja 12 betdan iborat;
Hajmi: 1.45 MB.

Metalldan dekorativ buyumlar ishlab chiqarish bosqichlarini o’z ichiga olgan ushbu biznes rejaning 1-bosqichida xunarmandchilik uchun zarur bo’lgan asbob-uskunalar sotib olib kelib o’rnatiladi. 2-bosqichida esa ishlab chiqarilgan mahsulotlar ichki bozorga va eksportga yo’naltiriladi.

Biznes rejaning tarkibiy kismi:
1. Hunarmand to’g’risida umumiy ma’lumot
2. Loyihani asosiy mazmuni
3. Marketing yondashuv
-Segmentlarni aniqlash
-Raqobatchilar tahlili
-Marketing majmui «4-R»
-Marketing matritsasi
-SWOT tahlili
4. Loyihalashtirish va texnologiya
-Texnologiyalarni ishlab chiqarish quvvati
5. Ko’zda tutilayotgan xarajatlar
-Ko’zda tutilgan xarajatlar
-Ishchilar grafigi
-Sotuvdan tushgan tushum hajmi
-Pul oqimi
6. Moliyaviy reja
7. Xulosa
8. Olingan kreditni qaytarish grafigi