Hamid Olimjonning “Muqanna” dramasi

2,000 so'm

Referat haqida ma’lumotlar:

Betlar soni: 5 bet

Hajmi: 13.30 kB

Bo'lim:

Reja:
1. Dramaning yozilish tarixi.
2. «Muqanna» dramasida tarixiy haqiqatning ifodalanishi.
3. Asardagi Muqanna obrazi.
4. Muqanna va Guloyin o’rtasidagi munosabatlarning tasvirlanishi.
5. Dramaning badiiy qimmati.