Hozirgi bozor iqtisodiyoti sharoitida raqobatning o’rni, roli, turlari

7,900 so'm

Kurs ishi haqida ma’lumotlar:

Betlar soni: 23 bet

Hajmi: 125.00 kB

Format: DOCX

MUNDARIJA
KIRISH
I-BOB. ERKIN RAQOBAT
1.1. Erkin raqobat sharoitlarida firmaning talab va taklifi
1.2. Sof monopoliyada g’irrom raqobat
II-BOB. MONOPOLISTIK RAQOBAT
2.1. Mopoliya o’zi nima?
2.2. Monopolistik bozorda raqobatbardosh tovarlar va tovarlarning bahosi
2.3. Respublkamizda monopoliyaga qarshi kurash
2.4. O’zbekiston Respublikasida regionlarning raqobat bardoshligi
XULОSА