II gruppaning S-elementlari

1,999 so'm

Referat haqida ma’lumotlar:

Betlar soni: 11 bet

Hajmi: 19.30 kB

Yuklangan vaqti: 27/03/2020

Reja:
1. Umumiy xarakteristika.
2. Berilliy olinishi, xossalari, birikmalari.
3. Magniy, olinishi, xossalari, birikmalari.
4. Kalsiy gruppacha elementlari, olinishi, xossalari, birikmalari.
5. Stronsiy olinishi, xossalari, birikmalari.
6. Variy va radiy olinishi, xossalari, birikmalari.
Foydalanilgan adabiyotlar.