Inson va jamiyatning ma’naviy hayoti

3,499 so'm

Referat haqida ma’lumotlar:

Betlar soni: 17 bet

Hajmi: 27.70 kB

Insoniyat yaratilibdiki u mukammallikka intilib keladi. Bunda ma’naviyatning, bilim va tarbiyaning o’rni beqiyosdir. Chunki inson bolasi bilim va tarbiya vositasida ulg’ayadi. Agar u bilim olmasa, yaxshi tarbiya topmasa hayotda o’z o’rnini topishi dargumon. Demak, olingan bilim va tarbiyaning inson ongida uyg’unlashib, uning turmush tarziga aylanishi inson ma’naviyatini yuzaga keltiradi. «Ma’naviyat deganda, avvalambor, odamni ruhan poklanishga, qalban ulg’ayishga chorlaydigan, inson ichki dunyosini, irodasini baquvvat, iymon-e’tiqodini butun qiladigan, vijdonini uyg’otadigan kuchni tasavvur qilaman»’, deb ta’kidlagan edi I. A. Karimov. Shunday qilib, ma’naviyat (arabcha, ma’nolar majmuyi) kishilarning falsafiy, siyosiy, huquqiy, ilmiy, badiiy, axloqiy, diniy tasavvurlari va tushunchalari majmuyini tashkil etadi.