MA’NAVIYATNING SIYOSAT, HUQUQNING HOKIMIYATDAGI O‘RNI. MA’NAVIYATDA MILLIYLIK VA UMUMINSONIYLIK

3,499 so'm

Referat haqida ma’lumotlar:

Betlar soni: 11 bet

Hajmi: 30.60 kB

REJA:
1. Ma’naviyat va siyosat, ularning o’zaro bog`liqligi va ijtimoiy funksiyalari.
2. Ma’naviyat va huquq, ularning o’zaro munosabatlari.
3. Xokimiyat boshqaruv tizimida ma’naviy barkamol shaxslarni jalb qilish davlat taraqqiyotining muhim sharti.
4. Milliy ma’naviyat va uning rivojlanish xususiyatlari.Umuminsoniy ma’naviyat va uning zaminlari.
5. Bozor munosabatlari sharoitida millatlararo madaniy – ma’naviy munosabatlarning kengayishi va chuqurlashuvi.