Institutsional iqtisodiy nazariyada davlat

4,900 so'm

Kurs ishi haqida ma’lumotlar:

Betlar soni: 31 bet

Hajmi: 45.3 kB

Yuklangan vaqti: 10/11/2019

Mundarija
Kirish
1-bob. INSTITUTSIONAL IQTISODIYOTNING ILMIY-NAZARIY ASOSLARI
1.1 Institutsional nazariyalarning paydo bo’lishi va rivojlanishi tarixi
1.2 Neoinstitutsional nazariya rivojlanishining asosiy bosqichlari va yo’nalishlari
2-bob. O’ZBEKISTONDA AMALGA OSHIRILAYOTGAN INSTITUTSIONAL ISLOHOTLAR VA UNDA DAVLATNING INSTITUTSIONAL TASHKILOT SIFATIDAGI ROLI
2.1 Institutsional islohotlar va institutlarning o’zaro bog’liqligi
2.2 Institutsional islohotlar davrida davlat funksiyalari
2.3 O’zbekistonda amalga oshirilayotgan institutsional islohotlar
Xulosa
Foydalanilgan adabiyotlar ro’yxati