Institutsional iqtisodiyotning ilmiy-nazariy asoslari

3,300 so'm

Referat haqida ma’lumotlar:

Betlar soni: 18 bet

Hajmi: 30.50 kB

Kirish
1. Institutsional nazariyalarning paydo bo’lishi va rivojlanishi tarixi
2. Neoinstitutsional nazariya rivojlanishining asosiy bosqichlari va yo’nalishlari
Xulosa
Foydalanilgan adabiyotlar ro’yxati