Aholining turmush farovonligini oshirish yo’llari mavzusi bo’yicha kirish, xulosa va foydalanilgan adabiyotlar ro’yxati

2,299 so'm

Referat haqida ma’lumotlar:

Betlar soni: 13 bet

Hajmi: 24.00 kB

Bo'lim:

KIRISH

Bitiruv malakaviy ishi mavzusining dolzarbligi. Mustaqil mamlakatimiz yuksalish sari odimlab bormoqda, chunki hukumatimizning asosiy maqsadi mamlakatimiz iqtisodiyotining barqaror o’sishini ta’minlash orqali aholining, har bir oilaning turmush farovonligini yuksaltirish, uning farovon hayot kechirishini ta’minlashdan iboratdir. Bu siyosiy, ijtimoiy va iqtisodiy ahamiyatga ega bo’lgan muammodir. Uni hal etish borasida mustaqillik yillarida keng ko’lamda chuqur huquqiy, iqtisodiy, ijtimoiy, ma’naviy va ma’rifiy islohotlar amalga oshirildi. Bular sezilarni natijalarga erishish imkonini berdi. Jumladan, XXI asrning dastlabki yillaridan boshlab respublikamiz iqtisodiyotida uzluksiz yuksalish jarayonlari, iqtisodiyotning o’sishi ro’y berdi.