Investitsiya bo’yicha izohli lug’at

2,900 so'm

Referat haqida ma’lumotlar:

Betlar soni: 9 bet

Hajmi: 22.00 kB

Investitsiya – barcha turdagi milliy va intelektual boyliklar tushunilib, ular tadbirkorlik faoliyati ob’ektlariga yo’naltirilib daromad keltirishi yoki biror-bir ijobiy samaraga erishishi.
Real investitsiyalar (kapital qo’yilmalar) – pul mablag’larini korxonaning moddiy va nomoddiy aktivlariga sarflanishidan iborat.
Moddiy investitsiyalar asosiy kapitalning elementlarini sotib olish bilan bog’liq bo’lib, ko’pchilik hollarda investitsion loyihalar doirasida amalga oshiriladi.
Shaxsiy investitsiyalar tadbirkorlar, xususiy firmalar, kontsernlar va aktsioner tashkilotlar tomonidan taqiqlanmagan faoliyatlarga sarflanadigan mulkdorlik va intellektual boyliklarni anglatadi.
Investitsiya sub’ektlari – investitsiya faoliyatida ishtirok etuvchi mulkiy va intellektual boyliklarga ega bo’lgan jismoniy, huquqiy shaxslar va davlat.
Investorlar o’z mablag’i yoki jalb qilingan mablag’ yordamida kapital qo’yilmalarni amalga oshiradi. Yuridik va jismoniy shaxslar, yoki ularning birlashmasi, davlat organlari va chet ellik yuridik va jismoniy shaxslar investor bo’lishlari mumkin.
Buyurtmachilar – investorlar tomonidan investitsion loyihalarni amalga oshirish uchun vakil etilgan yuridik va jismoniy shaxslar.
Pudratchilar – yuridik va jismoniy shaxslar bo’lib, ular buyurtmachilar tuzgan shartnomalar asosida ishlarni bajaradilar.