Iqtisodiyotni davlat tomonidan tartibga solish ta’limotlari

3,490 so'm

Referat haqida ma’lumotlar:

Betlar soni: 8 bet

Hajmi: 23.20 kB

Reja:
1. J.M.Keynsning iqtisodiy ta’limoti
2. Keynchilar va neokeynschilar
3. Keynschilikning AQSHdagi xususiyatlari. Jahon iqtisodiy o’sish nazariyalari
4. Keyns g’oyalarining hozirgi davrdagi ahamiyati