Qimmatli qog’ozlar bozori va qimmatli qog’ozlardan daromad olish shakllari

2,900 so'm

Referat haqida ma’lumotlar:

Betlar soni: 11 bet

Hajmi: 21.90 kB

Xalqaro moliya bozori – erkin moliyaviy resurslarni talab va taklif asosidagi migratsiyasini alohida mamlakatlar o’rtasida amalga oshiruvchi bozordir. Bu jarayon mamlakatlar va xalqaro valyuta-moliya tashkilotlar nazorati asosida amalga oshiriladi. Bu migratsiya 200 yildan beri kapital eksporti va importi shaklida amalga oshirilmoqdi. Uning ahamiyati juda yuqoridir. Buni misollar orqali ifodalashimiz mumkin. Masalan: Buyuk Britaniya (Fransiya, Germaniya,va boshqalar)dan kapitalning AQSH, Hindiston, Kanada, Avstraliya va hattoki ularning kaloniyalariga eksport bo’lishi bu davlatlarning iqtisodiy jihatdan rivojlanib ketishini ta’minlagandir. AQSH esa, hozirda eng rivojlangan mamlakatlardan biridir. Fransuz – Ingliz – Belgiya shuningdek, German va Shved kapitallari ohirgi 25 yil mobaynidagi Rossiya iqtisodini rivojlanishini ta’minlagandir.