Iqtisodiyotni davlat tomonidan tartibga solish

10,900 so'm

Kurs ishi haqida ma’lumotlar:

Betlar soni: 37 bet

Hajmi: 809.00 kB

Format: DOCX

Mundarija
KIRISH
I BOB. IQTISODIYOTNI TARTIBGA SOLISH HAQIDAGI NAZARIY QARASHLAR
1.1 Iqtisodiyotni davlat tomonidan tartibga solish, maqsadi va vazifasi
1.2 Davlatning iqtisodiyotga ta’sir qilish usullari va vositalari
II BOB. DAVLATNING IQTISODIYOTNI BOSHQARISH VA TARTIBGA SOLISHDAGI AHAMYATI
2.1 O’zbekiston Respublikasida bozor munosabatlarini rivojlantirish istiqbollari
2.2 O’zbekiston Respublikasida iqtisodiyotni rivojlantirishga qaratilgan chora-tadbirlar va kelgusida amalga oshirilishi belgilangan rejalar
XULOSA
FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO’YXATI