Iqtisodiyotni modernizatsiyalash sharoitida personalni rivojlantirish

5,490 so'm

Taqdimot haqida ma’lumotlar:

Slaydlar soni: 12 slayd

Hajmi: 144.00 kB

Reja:
1. Ishchi kuchi sifatini oshirishning mohiyati
2. O’zbekiston Respublikasining “Ta’lim to’g’risida”gi Qonuni va “Kadrlar tayyorlash milliy dasturi”ning mohiyati va mazmuni
3. Uzluksiz ta’limning “O’zbek modeli”
4. Personalni masofadan turib o’qitish va ularning turlari
5. Personalni qayta tayyorlash va malakasini oshirish
6. Prezident I.A.Karimovning “Asosiy vazifamiz – Vatanimiz taraqqiyoti va xalqimiz farovonligi yanada yuksaltirishdir” nomli asarida kadrlar va ularning sifat ko’rsatkichlarini oshirishga oid fikr va mulohazalar