Ish. Energiya. Quvvat

2,000 so'm

Referat haqida ma’lumotlar:

Betlar soni: 2 bet

Hajmi: 14.50 kB

Bo'lim:

Kuchning jismni ko’chirishdagi ta’sirini xarakterlash uchun ish tushunchasi kiritiladi. Ish F kuchni vektor bilan xarakterlanaligan dS ko’chishga skalyar ko’paytmasi bilan o’lchanadi. Juda kichik dS ko’chish uchun.