To’g’ri chiziqli tekis harakat. Tezlik. Tezlanish va uning tashkil etilishi

2,000 so'm

Referat haqida ma’lumotlar:

Betlar soni: 7 bet

Hajmi: 36.90 kB

Bo'lim:

Reja:
1. Tezlik haqida tushuncha. Tezlik vektori.
2. Tezlik va notekis harakatda tezlik . Tezliklarni qo’shish.
3. Tezlanish, o’rtacha va oniy tezlanish. Tezlanishning SI dagi birligi.
4. Tezlanishning tashlik etuvchilari. Tezlanishning tangensial tashkil etuvchisi.