Ishlab chiqarish infratuzilmalarining iqtisodiy mohiyati va ularni rivojlantirish. Ishlab chiqarish infratuzilma sub’ektlari va ularning vazifasi

5,999 so'm

Taqdimot haqida ma’lumotlar:

Slaydlar soni: 21 slayd

Hajmi: 119.00 kB

Reja:
1. Ishlab chiqarish infratuzilmalarining iqtisodiy mohiyati.
2. Ishlab chiqarish infratuzilmalarini tashkil etishning ob’ektiv zarurligi.
3. Ishlab chiqarish infratuzilmalarini rivojlantirish mexanizmlari va vositalari.
4. Ishlab chiqarish infratuzilma ob’ektlari va sub’ektlari.
5. Ishlab chiqarish infratuzilmasi ko’rinishlari.
6. Ishlab chiqarish infratuzilmalarini tashkil etish shakllari.
7. Ishlab chiqarish infratuzilma turlariga taqqoslama tavsif.