Ishlab chiqarish infratuzilmasini rivojlantirishda moliya institutlarining roli

6,990 so'm

Taqdimot haqida ma’lumotlar:

Slaydlar soni: 48 slayd

Hajmi: 268.00 kB

Reja:
1. Bozor iqtisodiyotida moliya institutlari, ularning funksiyalari va asosiy turlari.
2. Kredit tashkilotlari va ularning faoliyati.
3. Sug‘urta kompaniyalari va ularning faoliyati.
4. Investitsiya fondlari va investitsiya kompaniyalari.
5. Fond birjalari va ularning ishlab chiqarishni rivojlantirishdagi ishtiroki.
6. Lizing kompaniyalari va ularning moliya instituti sifatidagi faoliyati.
7. Xalqaro moliya institutlari va ularning infratuzilmani rivojlantirishdagi roli.