Ishsizlik va mehnat bozorini tartibga solishga yo’naltirilgan davlat siyosati

9,900 so'm

Kurs ishi haqida ma’lumotlar:

Betlar soni: 31 bet

Hajmi: 463.00 kB

Format: DOCX

MUNDARIJA

Kirish
I-bob. Ishsizlik darajasining iqtisodiy-ijtimoiy omillar ta’sirida o’zgarishi va uning mamlakat iqtisodiyotiga ta’siri
1.1 Ishsizlik hamda uning paydo bo’lish sabablari va oqibatlari
1.2 Aholi bandlik darajasiga ta’sir qiluvchi omillar. Fillips egri chizig’i
1.3 Ishsizlikning yuzaga kelishiga ko’ra turlari va ishsizlik darajasini o’lchash

II-bob. Bandlik darajasini oshirishga qaratilgan makroiqtisodiy siyosat tahlili
2. 1. Ishsizlik darajasini tushirishga yo’naltirilgan makroiqtisodiy siyosat
2.2 AQSH mehnat bozorining o’ziga xos xususiyatlari va hukumatning bandlik darajasini oshirishdagi roli.
2.3 Yaponiya mehnat bozori modelining xususiyatlari.

III-bob. O’zbekistonda davlat tomonidan aholi bandlik darajasini oshirishga qaratilgan chora-tadbirlar
3.1 So’ngi yillarda (2011-2013) O’zbekistondagi demografik o’zgarishlar va bandlik darajasi o’rtasidagi munosabatlar tahlili
3.2 O’zbekistonda aholi bandlik darajasini oshirish uchun ko’rilayotgan chora va tadbirlar
3.3 O’zbekistonda kichik biznes va xususiy tadbirkorlik hamda xorijiy investitsiyalarning aholi bandlik darajasini oshirishdagi o’rni

Xulosa
Foydalanilgan adabiyotlar
Ilova